Łączymy tradycję rodzinnej praktyki z jakością i nowoczesnością.

W naszym gabinecie używamy autoklawu włoskiej firmy EXACTA i dzięki temu sterylizacja przeprowadzana jest według europejskich standardów. Każdy indywidualny pakiet narzędzi dla pacjenta zawiera test TWINDICATOR (test prawidłowej sterylizacji).

Sterylizacja w autoklawach jest najpewniejszą metodą zapobiegania zakażeniom. Lecz również po przeprowadzonej sterylizacji należy zapewnić, aby narzędzia nie zostały zanieczyszczone poprzez bakterie oraz wirusy znajdujące się w powietrzu lub przeniesione poprzez dotyk. Dzięki jednorazowym sterylnym pakietom możliwe jest w przeciągu 4 sekund umieszczenie narzędzia w bezpiecznym opakowaniu sterylnym. Następnie opakowane w folię narzędzia zostają wysterylizowane w autoklawie i pozostają zamknięte do czasu rozpoczęcia leczenia.

Dla każdego pacjenta przygotowany jest indywidualny zestaw narzędzi, zapakowany w sterylnym opakowaniu i otwierany dopiero gdy pacjent siada na fotel. Używamy jednorazowych kubków, serwet oraz ślinociągów. Wszystko to pozwala wyeliminować ryzyko wszelkich zakażeń.

Do sterylizacji powietrza używamy urządzenia AirSteril wyprodukowango w UK. Technologia oczyszczania powietrza oparta jest na fotokatalitycznym utlenianiu nano-tytanu oraz świetle UV-C.