Łączymy tradycję rodzinnej praktyki z jakością i nowoczesnością.

Nasza kadra

Dariusz Sprus

lekarz stomatologii

Marian Sprus

lekarz stomatologii

spec. 1st. stom. ogólnej

Sabina Holeczek

dyplomowana higienistka stomatologiczna

ukończyła Higienę Stomatologiczna w Zabrzu

Danuta Ufel

dyplomowana higienistka stomatologiczna

ukończyła Higienę Stomatologiczna w Zabrzu