Łączymy tradycję rodzinnej praktyki z jakością i nowoczesnością.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

RTG

Współczesna stomatologia nie pozwala obyć się bez podstawowego badania jakim jest badanie radiologiczne przeprowadzane za pomocą aparatów RTG.

Nasz gabinet również wyposażony jest w aparat RTG. Jest to najnowszego typu aparat PLANMECA DIXI 2, który pozwala w bezpieczny sposób bez strachu o prześwietlenie naszych pacjentów diagnozować rozmaite przypadki nie generując przy tym szkodliwego promieniowania.

RADIOWIZJOGRAFIA CYFROWA PLANMECA DIXI 2, którą stosujemy w naszym gabinecie to system, który w ciągu 2 - 3 sekund pozwala uzyskać zdjęcie rtg na ekranie monitora. Czas około 5 minut, który dawniej był potrzebny na wywołanie kliszy został wyeliminowany. Specjalne oprogramowanie umożliwia nam dużo dokładniejszą ocenę zdjęć, a najważniejsze jest to, że dawka promieniowania RTG potrzebna do wykonania takiego zdjęcia została 9-krotnie zmniejszona w porównaniu do tradycyjnych zdjęć na kliszy.

INFORMACJA:

Ruda Śląska marzec 2024

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ALFA Dariusz Sprus
ul. 1 Maja 236 41-710 Ruda Śląska

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
    aparat rentgenowski stomatologiczny do zdjęć wewnątrzustnych

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg Nr 182/2022 z dnia 22.04.2022r oraz na uruchomienie pracowni rtg Nr 181/2022, wydane przez PWIS w Katowicach.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W dniu 17.06.2010 roku przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg Planmeca Intra, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien i drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpieczają osoby pracujące, osoby z ogółu ludności oraz osoby przebywające w sąsiedztwie.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby - przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej - liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

DARIUS SPRUS
lekarz stomatolog
ID ZUS 1283599
NFZ 981218714
Niepubliczny Stomatologiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ALFA Dariusz Sprus
Nr księgi rejestrowej: 000009250542
NIP: 641 211 28 17, REGON: 241751567
tel: 32 242 07 60
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 236

Copyright © Sprus-Dental    

Odwiedziło nas: 45998

Designed by: IT M&P